Κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη

 • 17 ΙΟΥΝ 2013

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  Μίκης Θεοδωράκης

  Πρίν προχωρήσω στήν ἔκθεση τῶν ἀπόψεών μου, ὀφείλω νά διευκρινίσω ὅτι συνδέω τήν «ἑνότητα τοῦ λαοῦ» μέ τό γεγονός ὅτι πιστεύω πώς ὁ ἑλληνικός λαός παρέμεινε καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένει στήν πλειοψηφία του προοδευτικός. Παρότι δέχτηκε σφροδρότατα πλήγματα ἀπό τίς ἑνωμένες δυνάμεις τῆς ἐσωτερικῆς ἀντίδρασης καί τοῦ ξένου παράγοντα, ἔχει ἀποδείξει ὅτι σέ κάθε ἱστορική εὐκαιρία παραμένει πιστός σέ ἀρχές, ἰδεώδη καί πολιτικές, μέ στόχους, ὅπως εἶπα, προοδευτικούς ἕως ριζοσπαστικούς.

  περισσότερα
 • 10 ΙΟΥΝ 2013

  Ἡ κρίσιμη μάχη γιά τό ὁριστικό τέλος τῆς ἐξάρτησης

  Τό βασικό πρόβλημα τῆς χώρας μας σήμερα, ὅπως καί χτές, παραμένει τό πρόβλημα τῆς ἐξάρτησης. Ὁ ξένος παράγοντας ἔδειξε ὅτι οἱ Ἀμερικανοί ἐλέγχουν σέ ἀσφυκτικό βαθμό ὅλα τά σημαντικά καί, κυρίως, ὅλα τά δυναμικά «κέντρα ἀποφάσεων», ἀπό ὅπου διαμορφώνεται ἡ ἐθνική ζωή τῆς χώρας.

  περισσότερα
 • 06 ΙΟΥΝ 2013

  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΑΛΛΑΓΗΣ”

  Οι εκλογές του 1977 επιβεβαίωσαν, όπως επισημάνθηκε, ότι το ΚΚΕ κρατούσε ακόμη σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του. Από την άλλη, η διαρροή αριστερών ψήφων προς το ΠΑΣΟΚ, που ανεδείχθη αξιωματική αντιπολίτευση, ενεργοποίησε και πάλι τον Θεοδωράκη προς την κατεύθυνση της επανασυσπείρωσης της Αριστεράς με κέντρο αιχμής το παραδοσιακό Κ.Κ

  περισσότερα
 • 04 ΙΟΥΝ 2013

  ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

  Εἴδαμε στά προηγούμενα πώς ἡ ἀνάπτυξη τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ συστήματος ὁδήγησε τελικά στή δημιουργία ἑνός ὑπερκέντρου –οἰκονομικοῦ, πολιτικοῦ καί στρατιωτικοῦ– γύρω ἀπό τήν ἡγεσία τῶν ΗΠΑ. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὁ περιορισμός τῆς προλεταριακῆς ἐπανάστασης μονάχα σέ μιά χώρα ὁδήγησε –ἰδιαίτερα μέ τήν ἄνοδο τοῦ Στάλιν στήν κορυφή τῆς ἐξουσίας– στή συγκέντρωση τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῦ κινήματος γύρω ἀπό τό ΚΚΣΕ.

  περισσότερα
 • 29 ΜΑΪ 2013

  Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

  Σκέφτομαι ὅτι τό πιό ἐπαναστατικό καθῆκον τῶν προοδευτικῶν μας δυνάμεων καί ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦταν χθές, εἶναι σήμερα καί θά εἶναι αὔριο ἡ ἐξόντωση τοῦ φασισμοῦ στή χώρα μας. Νά ὑπό ποιό πρίσμα νομίζω ὅτι θά πρέπει νά ἐξετασθεῖ τό σύνολο τῶν σκέψεων πού ἀναπτύσσονται ἐδῶ ἤ πού ἀνέπτυξα αὐτή τήν περίοδο.

  περισσότερα
 • 22 ΜΑΪ 2013

  ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ἤ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ, Β' Τόμος

  Ευχαριστούμε θερμά τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης για την παραχώρηση των αποσπασμάτων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑἤΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣΖάτουνα...

  περισσότερα
 • 22 ΜΑΪ 2013

  ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ

  Θέλουμε την Ελλάδα Ελεύθερη, Ανεξάρτητη, Αδέσμευτη, Κυρίαρχη. Θέλουμε τη νεολαία της Ελλάδας ελεύθερη και απερίσπαστη να δρα δημιουργικά για το ευτυχισμένο και ειρηνικό μέλλον της.

  περισσότερα
 • 09 ΜΑΪ 2013

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Στίς 21 Ἀπριλίου ὁ φασισμός χτύπησε τήν πατρίδα. Μέσα στό σκοτάδι τῆς νύχτας, οἱ δολοφόνοι τῆς δημοκρατίας κατέλυσαν τίς συνταγματικές ἐλευθερίες καί τά κατακτημένα μέ θυσίες καί αἷμα δημοκρατικά δικαιώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  περισσότερα
 • 07 ΜΑΪ 2013

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Ὁ ἐχθρός τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων τοῦ λαοῦ μας μεταχειρίσθηκε ὑπέρ αὐτοῦ τό στοιχεῖο τοῦ αἰφνιδιασμοῦ. Προπαρασκεύασε μαστορικά τήν ἀποκοίμιση τῶν δημοκρατικῶν μαζῶν, ἔχοντας μαζί του τή γνωστή παπανδρεϊκή πολιτική τῆς διάσπασης, σύγχυσης καί αὐταπάτης. Ἔτσι μᾶς βρῆκε κυριολεκτικά στόν ὕπνο. Ὅπως φάνηκε, οἱ δικτάτορες εἶχαν πάρει τήν ἀπόφασή τους πρίν ἀπό πολύν καιρό καί ἐφάρμοσαν μεθοδικά ὅλα τά στάδια τοῦ σχεδίου τους, ἕως ὅτου φθάσαμε στίς 21 τοῦ Ἀπρίλη.

  περισσότερα
 • 03 ΜΑΪ 2013

  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ

  Ἀθήνα, 23.4.1967. Ὁ βασιλιάς, συνωμότες ἀξιωματικοί καί ἐπίορκοι δικαστικοί, σέ συνεργασία μέ τούς Ἀμερικανούς ἰμπεριαλιστές, κατέλυσαν τή δημοκρατία στήν Ἑλλάδα.

  περισσότερα
 • 01 ΜΑΪ 2013

  ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Ροζέ Γκαρωντύ

  Ἡ μορφωτική ἐπανάσταση στήν Εὐρώπη ἔχει ἕνα πρό­σωπο, τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.
  Ἡ μορφωτική ἐπανάσταση δέν εἶναι μό­νο μιά ἐπανάσταση μέσα στό­ν πολιτισμό­ –σάν νά ἦταν ἡ μό­ρφωση ἕνας τομέας χωρισμένος ἀπό­ τήν καθημερινή ζωή–, οὔτε μιά ἐπανάσταση μέ μέσο τή μό­ρφωση –πού ἔτσι θά παρουσιαζό­ταν ἔξω καί πίσω ἀπό­ τούς λαϊκούς ἀγῶνες–, εἶναι ἡ ἑνό­τητα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐπανάστασης: ἡ ὑψηλό­τερη μό­ρφωση, αὐτή πού καλεῖ καθένα μας ν’ ἀλλάξει τή ζωή του, γίνεται ἀγαθό­ κοινό­ γιά ὅλον τό­ λαό­ καί ἡ ψυχή τοῦ ἀγώνα του γιά ν’ ἀλλάξει τό­ν κό­σμο.

  περισσότερα
 • 29 ΑΠΡ 2013

  ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

  Χριστόφορος Δ. Ἀργυρόπουλος

  Η ζωή, το έργο και η δράση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπως ἀναπτύσσονται στό μουσικό, λογοτεχνικό καί πολιτικό πεδίο, ὁρίζονται ἀπό δύο ἀντίρροπες δυνάμεις. Ἀπό τή μιά εἶναι ἡ αὐστηρότητα, ἡ ἀφιέρωση καί ἡ πνευματικότητα πού ὁρίζουν τή βυζαντινή ἁγιογραφία. Ἀπό τήν ἄλλη
  ὑπάρχει ἡ ἀπελευθερωτική, διονυσιακή καί πρωτοπόρα δημιουργικότητα.

  περισσότερα
 • 26 ΑΠΡ 2013

  Δηλώσεις του Γιώργου Λιλλήκα (πρώην υπουργού Εξωτερικών και υποψηφίου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας) έξω από το σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη αμέσως μετά την συνάντησή τους (23.4.2013)

  περισσότερα
 • 26 ΑΠΡ 2013

  Η Αμερικανοκρατία, ο Ελληνικός Λαός και η οργάνωση του λαϊκού αγώνα

  Η διαχρονικότητα του Λόγου του Μίκη Θεοδωράκη, η πολιτική ανάλυση και διορατικότητά του, είναι αξιοθαύμαστα και αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά, γιατί οι αρχές και θέσεις του Κ.Α.Π.-Σπίθα, όπως εκφράστηκαν από τον Ηγέτη του στην ιδρυτική διακύρηξη και τις ομιλίες που ακολούθησαν, αποτελούν τη μόνη απειλή ενάντια στο Παγκόσμιο Σύστημα Εξουσίας, που έχει "τυλίξει" εδώ και δεκαετίες τη χώρα μας και τον Λαό της, με αποκορύφωμα τη βίαιη και αντισυνταγματική επιβολή των Μνημονίων.

  περισσότερα
 • 16 ΑΠΡ 2013

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Α' & Β' ΤΟΜΟΣ

  Συνεχίζουμε την ανάρτηση από κάποια σημαντικά αποσπάσματα απ’ το σπουδαίο δίτομο αυτοβιογραφικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη ‘‘ Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου’’ στην νέα του...

  περισσότερα
 • 21 ΜΑΡ 2013

  "Συνάντηση" Μίκη Θεοδωράκη - Ιωσήφ Στάλιν στο Κρεμλίνο

  H Επιτροπή Website του Κινήματος παραθέτει σε τρείς συνέχειες την "Συνάντηση" Μίκη Θεοδωράκη – Ιωσήφ Στάλιν στο Κρεμλίνο, όπως περιέχεται στην νέα έκδοση του αυτοβιογραφικού...

  περισσότερα
 • 12 ΜΑΡ 2013

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Β' ΤΟΜΟΣ

  Αγαπητοί Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,Η Επιτροπή Website του Κινήματος έπειτα απο συνεννόηση με τον κ. Θεοδωράκη, θα παραθέσει σταδιακά αρχίζοντας από αυτήν την ανάρτηση...

  περισσότερα
 • 18 ΦΕΒ 2013

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ, ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ*

  Mίκης Θεοδωράκης

  Εδώ θα αναφερθώ ειδικά στον Μαρξ και το Μαρξισμό, δεδομένου ότι αποτελεί ένα βήμα πιο μπροστά από τον καπιταλισμό αλλά τελικά δεν κατάφερε να δαμάσει και να εξαφανίσει την παρουσία του Χάους με τη μορφή μιας νέας Εξουσίας που ακύρωνε στην πράξη τον τελικό στόχο δηλαδή το θρίαμβο της Αρμονίας μέσα στις νέες κοινωνίες που προήλθαν από την Οκτωβριανή Επανάσταση.

  περισσότερα
 • 18 ΦΕΒ 2013

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ (ΣΕΛ 926-931) ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ"

  Σαν αποτέλεσμα του πανελλαδικού ξεσηκωμού για την υπεράσπιση της Ελληνικότητας και την καταδίκη αυτής της προληπτικής για την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ενέργειας, η Κυβέρνηση Καραμανλή υποχρεώθηκε να αποσύρει το βιβλίο της κ. Ρεπούση, το δε εκλογικό σώμα τιμώρησε βαριά την υπεύθυνη Υπουργό - αξιολογότατη κατά τα άλλα - με την άρνησή του να την ψηφίσει και να τη θέσει έτσι εκτός Βουλής...

  περισσότερα
 • 14 ΦΕΒ 2013

  Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ» ΜΕ ΤΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

  Andreas Brandes

  Η συνύπαρξη της «Λαϊκής» με τη «Συμφωνική» μουσική στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη αποτελεί μια βιωματική ανάγκη γι’ αυτόν, που κάνει τον ίδιο και τη μουσική του μοναδική περίπτωση στον χώρο της διεθνούς μουσικής, καθώς κινείται συνεχώς ανάμεσα σ΄αυτούς τους δύο κόσμους προσπαθώντας να τους συνενώσει σε έναν και μοναδικό…

  περισσότερα
Admin 0,185 seconds created by Gravity.gr