Προτάσεις τακτικής

  • 24 ΜΑΪ 2013

   Ευρωπαϊκή Πατριωτική Αντίσταση (Ανάλυση)

   Μίκης Θεοδωράκης

   Σήμερα η βασική αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στο σύνολο των Λαών της Ευρώπης και των δυνάμεων που εκπροσωπούν και στοχεύουν στην παγκόσμια επικράτηση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης με κέντρο μια σειρά τεράστιες Τράπεζες....

   περισσότερα
   Admin 0,106 seconds created by Gravity.gr